วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียก ว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 53 เมตร ภายในพระนอนมีห้องปฏิบัติธรรม ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล

การเดินทาง
จากแยกบางนา ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรีถึงกิโลเมตรที่ 12 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง

 
   
 
  ประวัติความเป็นมา
วัดบางพลีใหญ่กลาง สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้าน  เรียกว่า "วัดกลาง" เพราะตั้งอยู่ท่ามกลางระหว่างวัดบางพลีใหญ่ในกับวัดคงคาราม (ร้างไปแล้ว) วัดบางพลีใหญ่กลางนี้เดิมเรียกว่า "วัดน้อยปทุมคงคา" สันนิษฐานว่า... 
   
     
  พระนอนใหญ่
สมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร (พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดของประเทศ) วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ เป็นพระพุทธรูปปางสีหไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 26 วา 1 ศอก 9 นิ้ว กว้าง 3 วา 1 ศอก สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2521 เสร็จเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยพระครูพิศาลวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลางรูปปัจจุบัน แรงบันดาลใจในการสร้างพระนอนท่านเล่าว่า...
   
     
  พระผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา
พระครูพิศาลวุฒิกิจ พระอุปัฌชาย์ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระผู้เสียสละนำชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรตั้งแต่ยังวัยหนุ่มจวบจนปัจจุบันท่านอายุเจริญอายุขึ้น ในช่วงที่ใช้ชีวิตเป็นพุทธบุตรแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปฏิบัติในพระธรรมวินัย จนได้ความศรัทธาจากญาติโยมทั่วสารทิศ...
   
     

 

         

 

 

 

Copyright © 2014-2016  All Right Reserved. watbangphliyaiklang.org