วัดบางพลีใหญ่กลาง ตั้งอยู่บริเวณคลองสำโรงฝั่งเหนือ ตำบลบางพลีใหญ่ ห่างจากวัดบางพลีใหญ่เล็กน้อย สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2367 ชาวบ้านเรียก ว่า วัดกลาง ต่อมาเปลี่ยนเป็น วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นวัดบางพลีใหญ่กลาง เป็นที่ประดิษฐานสมเด็จพระศากยมุณีศรีสุเมธบพิตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยาว 53 เมตร ภายในพระนอนมีห้องปฏิบัติธรรม ภาพเขียนเรื่องราวของเทวดา นรก และมีห้องหัวใจพระซึ่งประชาชนนิยมมาปิดทองเพื่อเป็นศิริมงคล

การเดินทาง
จากแยกบางนา ใช้เส้นทางถนนบางนา-ตราดมุ่งหน้าไปทางจังหวัดชลบุรีถึงกิโลเมตรที่ 12 ให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางถนนบางพลี-กิ่งแก้ว ประมาณ 3 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายถนนทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางพลีไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบางพลีใหญ่กลาง

 
   
 

พระผู้อุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา

พระครูพิศาลวุฒิกิจ พระอุปัฌชาย์ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พระผู้เสียสละนำชีวิตเข้าสู่ร่มกาสาวพัตรตั้งแต่ยังวัยหนุ่ม จวบจนปัจจุบันท่านอายุเจริญอายุขึ้น
ในช่วงที่ใช้ชีวิตเป็นพุทธบุตรแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านปฏิบัติในพระธรรมวินัย จนได้ความศรัทธาจากญาติโยมทั่วสารทิศ

ความเสียสละของพระครูพิศาลวุฒิกิจ เป็นที่เลื่องลือในการให้แก่พระพุทธศาสนาของท่าน ท่านสละทรัพย์จากการขายที่ดินจากกองมรดกของคุณบิดามารดา กว่า ๗๐ ล้านบาทในท้องที่
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นำมาบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยการ สร้างพระปางพุทธไสยาศน์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศ พระมหาเจดีย์ประจำวันซึ่งกำลังก่อสร้างขณะนี้ และเสนาสนะอีกมากมาย
ท่านยังส่งเสริ่มการปฏิบัติธรรมด้วยหลักสติปัฎฐานสี่เพื่อให้สาธุเข้าถึงธรรม

ฉะนั้นพระครูพิศาลวุฒิกิจ พระอุปัชฌชาย์และเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง จึงนับเป็นพระนักพัฒนาดีเด่นอีกรูปหนึ่งในการส่งเสริมความรุ่งเรืองมั่นคงถาวรของบวรพระพุทธศาสนา

   
 

 

 

Copyright © 2014-2016  All Right Reserved. watbangphliyaiklang.org